ترانه آهنگ نامحدود احسان غیبی

ترانه آهنگ نامحدود احسان غیبی

 Music Text: Na mahdud – Ehsan Gheibi

 ♫♫♫

حسی که دارم نامحدوده به تو
همه ی دنیام پس مربوطه به تو

 ♫♫♫

حسی که دارم نامحدوده به تو
همه ی دنیام باز مربوطه به تو

 ♫♫♫

حسی که دارم نامحدوده به تو
همه ی دنیام بازمربوطه به تو
این حس بین ما که اتفاقی نیست
آسمون عشق ما قرمزه نه آبی نیست

 ♫♫♫

متن از : ITexts.ir

دیدگاهتان را بنویسید

*