ترانه آهنگ دروغ سال از جیدال

ترانه آهنگ دروغ سال از جیدال

Music Text: Dorogh Sal – G-Dal

♫♫♫

میگه یه روزی برمیگردم ، میگم کاشکی اون روز هیچوقت نیاد

دیگه مهم نیست تقصیر اصلاً ، حل نمیکنه مشکل هم هیچوفت از ما

خیره بودم به آتیش فکر با تو دیدم ، وسط شعله ها اون چشماتو میگم

که چطوری پُرِ احساس و بی رحم ، بهم خیره میشد و پلکا رو میبست

بذار بره به *ا بده هر چی بوده رو ، خوب شناختمش نشناخت هر چی اون منو

چی بود برام براش من چی بودم و ، مهم نیست باید بده بره هر چی بوده رو

میخوام دیگه نده اصاٌ ترجیح اون منو ، وقتی اون منو نمیفهمه نمیخنده وقتی خوبم و

وقتِ سختیش بودم و کردش زنجیر روحمو ، توویِ سختی اون منو گذاشت و خالی کرد پشتمو

بارش رو کلم بود فکرش و کشتم و یادش ، افتادم هوایِ دوستاشو داشتم و

اون رفت و کرد باز هم دشمنو شادش ، بیخیالش ، بیخیالش ، برگرده باز هم تو میشی خامش

برگرده باز هم تو میشی رامش نه ، میذاری میری و نیستی یادش

عشقِ دروغت به تف نمیرزه ، کلِ این زندگی مفت نمیرزه

ناراحت نشو اگه بی ادبم یه کم ، حداقل راست میگم ک* نمیگم بت

فکر نمیکردم به این زودی بیاد غروبِ ما ، وقتی که لمست کردم اولین بار توو نورِ ماه

سرودِ ما رو لبِ گلوله ها ، راستگوترین آدم بد منم و تو بهترین دروغ سال

بهترین دروغ سال ، راستگوترین آدم بد منم بهترین دروغ سال

بهترین دروغِ سالی ، تو بهترین دروغِ سالی ، تو بهترین دروغِ سالی

بهترین دروغِ سالی ، بهترین دروغِ سال

من شب سیاه اون بود صبحِ زودم ، چشاش دریا و من کوه شده بودم

یه جورایی آره کور شده بودم ، بهش نزدیک أ خودم دور شده بودم

نه اینکه نفهمم دروغه نمیخواستم ، تخم بدبینی رو توو دلم نمیکاشتم

رفت و نمیاد کسی جاش نه ، ببین خواستم ولی دیگه نمیساختم

باید داد بزنم دیگه وقتِ سکوت نی ، تو کال ترین میوه یِ فصلِ دروغی

من أ طلوع میخوندم تو از نسلِ غروبی ، دیدنِ بدونِ نقابت بم زد یه توو گوشی

نگو نگرانتم نخواه فاصله کم شه ، هه نکن راجع بش هم فکر

عشقِ سابق برات داره یه نقشه ، اون هم اینه که تصویرش از خاطرت محو شه

خاطراتمون برام مُرده میشن ، وقتی حفظ میشن این شعرو کل این شهر

دیگه جیدالو فقط داری توویِ خواب آره ، عشقِ من پایداره و تا پایِ دار بامه

دیگه کسی نیست مشکلو حلش کنه ، گند بزنی و جمعش کنه

سراغم هم نگیر وقتش شده ، عزیزم چوب خطت پُره

ته دل راست بودش عینِ حرفم ، خواستم اوج بگیری تو فکرِ پله کردن

مهم نیست هرچی تو بگی از خوبیات ، مهم اینه که تهِ مغزت فکرِ هرزست

فکر نمیکردم به این زودی بیاد غروبِ ما ، وقتی که لمست کردم اولین بار توو نورِ ماه

سرودِ ما رو لبِ گلوله ها ، راستگوترین آدم بد منم و تو بهترین دروغ سال

بهترین دروغ سال ، راستگوترین آدم بد منم بهترین دروغ سال

بهترین دروغِ سالی ، تو بهترین دروغِ سالی ، تو بهترین دروغِ سالی

بهترین دروغِ سالی ، بهترین دروغِ سال 

♫♫♫

متن از : ITexts.ir

دیدگاهتان را بنویسید

*