ترانه آهنگ آوازو دوس دارم از تیک تاک

ترانه آهنگ آوازو دوس دارم از تیک تاک

Music Text: Avazo DoosDaram – Tik Taak And A2    

♫♫♫

بسم الله، سلام به کسلا، سلام به اس ال ها
سلام به اون که میخواد بشه از جنس ما
سلام به اون که گل میزنه کریم بنزما
سلام به اون که کپی کرد از روی تز ما
فکر نکن بیرون گودم
برگشتم دیوونه شدم
پس بگو کی بوده جز من؟ بگو کی بوده دشمن؟
بگو چی بوده پشت سرم حرف و کی مونده پشتم؟
نه شرمندم
پس بذا شروع کنیم از اول
برگردیم سر اصل مطلب
برگشتم بالاجبار، هدفم این بوده یه مقدار
دیگه بکنم از این رپ ولنگ واز
پس الکی شلوغ نکنین
نپرس تا دروغ نخوری

♫♫♫

چی میگفتم؟ زودتر عکسو بیگیر لطفا
دیدی گفتم؟
دیدی گفتم طاقت نداری؟
امیرعلی واقعا برا چی؟
من یه آدم انزوا طلبم
تا آخر عمر زیر قسط مادرمم
اینجام برا اسکناسم فقط
پس گوش بده به این قصه آخرمم

♫♫♫

حتی اگه مصدوم هم بشی
جوری میایم که ندیدی تا حالا
تا تهش میریم بالا، هیبت
اراده م رو خیلی از مانع ها خط کشید
خودمو کشوندم تو این روزا
خونوادهم و من و دوستام، هیبت

♫♫♫

آوازو دوست دارم ولى رپ یه چیز دیگست
حق بده بهم که ازش دفاع کنم
انرژى میگیرم من از صدا خودم
جرأت میخواد مثل پرنده ها شدن
تو وادى اى که درنده ها پرن
شنونده واسه یه موعظه تو حاضرى ؟
تو با یه معجزه مواجهى
اینجا ما خراش میبینیم
بدترین بدارو تو حواشى دیدیم
اما چى میگیم ؟
میگیم بیخیال الان چیزى نیست
بازم پخش میکنیم نبات شیرینى
توداریم و سنجیده ایم
رو پاییم و ورزیده ایم
طوفانی و زنجیره اى
طولانیمو عرضى ببین
مهم نیست که پشتم چى میگن
حرف مفت زدنو کشتن میبینن
تک تکشونو توى مشتم میگیرم
روبروم وایسى روشن میشى بعد
همدم شدم توى محیط راه رفتم به زمین تاختم
ارتفاع گرفتم که حجیم باشم شدیم ساعت بعد برویم با هم
خیلیارو به خودم امیدوار کردم که قوى باشم ببین که من اینکارم
ببین که من اینکارم

♫♫♫

حتی اگه مصدوم هم بشی
جوری میایم که ندیدی تا حالا
تا تهش میریم بالا، هیبت
اراده م رو خیلی از مانع ها خط کشید
خودمو کشوندم تو این روزا
خونوادهم و من و دوستام، هیبت

♫♫♫

متن از : ITexts.ir

دیدگاهتان را بنویسید

*