ترانه آهنگ خواب راحت از حصین و بیداد

ترانه آهنگ خواب راحت از حصین و بیداد Music Text:  Khaabe Rahat Ho3ein F.t Bidad    ♫♫♫ سلام رفیق صدای منو داری؟ بگو به من که هنو سر حالی هنو میخندی کِیفِت کوکه؟ از سُفره ات بگو ، از عیش و نوشت میگن اونجا جات خوبه مشتی دیگه خبری از مامور و گشت نیس بهشتی […]