متن آهنگ هیچ از معین زد

متن آهنگ هیچ از معین زد Music Text: Hich – Moein Z ♪♪♪ شراب کهنه ی من هستی چگونه قالی کرمانی که در شرایط بی آبی درون کوچه خیابانی اگر بنا به نوشتن بود و اینکه قلم بچرخانی زبان خواندنتم وا بود بگو چه بر سرت آوردم اگر که یک طرفه بی رحم به پیش […]