ترانه آهنگ خواب راحت از حصین و بیداد

ترانه آهنگ خواب راحت از حصین و بیداد Music Text:  Khaabe Rahat Ho3ein F.t Bidad    ♫♫♫ سلام رفیق صدای منو داری؟ بگو به من که هنو سر حالی هنو میخندی کِیفِت کوکه؟ از سُفره ات بگو ، از عیش و نوشت میگن اونجا جات خوبه مشتی دیگه خبری از مامور و گشت نیس بهشتی […]

ترانه آهنگ یار نزدیک است از بیداد

ترانه آهنگ یار نزدیک است از بیداد Music Text: Yar Nazdik Ast – Bidad    ♫♫♫ یار نزدیک است دلش اما دور درون دردی دارم گله گی از اوست دل را شاد کن با آمدنت جان بهانه میگیرد بهانه ی دوست جان بهانه میگیرد بهانه ی دوست ♫♫♫ آرام جان دل بی تو خزان روی […]

ترانه آهنگ سِر بیداد

  متن آهنگ سِر بیداد  Music text: Ser Bidad   ♫♫♫ تلالو خورشید.. تلالو خورشید ندارد برق چشمانت گو به همه عالم که بی تو شمع خموشم آنان که نور خورشید خواهند روی ماهت را ندیده ند مستانه برم آ که بنوشم باده ی پر جوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم […]