ترانه آهنگ دخترک گریه کن بهزاد پکس

ترانه آهنگ دخترک گریه کن بهزاد پکس  Music Text: Dokhtarak Gerye Kon – Behzad Pax  ♫♫♫ یه آرایش ِ غلیظ با روحی که زنده نیست یه غولی رو به روشه به اسم ِ یه زندگی بین جماعت گرگی که مرده احساس درگیر هوس شدن همه پس عشق و احساس کوش اون دختری که آبروشو داده رفته […]