ترانه آهنگ ثانیه ها ماهان بهرام خان

ترانه آهنگ ثانیه ها ماهان بهرام خان  Music Text: Sanieha – Mahan Bahram Khan  ♫♫♫ ثانیه ها رد شدن از تموم خاطرات ما منو به خاطر خودت منو ببر توی خاطره ها رسیدن خط پایان بود رسیدم تا شروع تو من از راه غروبا شب رسیدم تا طلوع تو سوال اولم دل بود چراغ عشق روشن […]