ترانه آهنگ شُکر همایون شجریان

ترانه آهنگ شُکر همایون شجریان   Music Text: Shokr – Homayoun Shajarian  ♫♫♫ عشق تو مست و کف زنانم کرد مستم و بیخودم چه دانم کرد در تنور بلا و فتنه ی خویش پخته و سرخ رو چه نامم کرد می پریدم ز دست او چون تیر دست در من زد و کمانم کرد خلق […]

ترانه آهنگ حرم یار همایون شجریان

ترانه آهنگ حرم یار همایون شجریان  Music Text: Harame Yar – Homayoun Shajarian  ♫♫♫ هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانست در انکار بماند صوفیان واسِتَندند از گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب […]

ترانه آهنگ بی نشان همایون شجریان

ترانه آهنگ بی نشان همایون شجریان  Music Text: Bi Neshan – Homayoun Shajarian  ♫♫♫ زهی باغ، زهی باغ، که بشکفت ز بالا زهی قدر و زهی بدر، تبارک و تعالا زهی فر، زهی نور، زهی شر، زهی شور زهی گوهر منثور، زهی پشت و تولا  ♫♫♫ زهی مُلک، زهی مال، زهی قال، زهی حال زهی […]

ترانه آهنگ خمُش باش همایون شجریان

ترانه آهنگ خمُش باش همایون شجریان  Music Text: Khamosh Bash – Homayoun Shajarian  ♫♫♫ زهی باغ، زهی باغ، که بشکفت ز بالا زهی قدر و زهی بدر، تبارک و تعالا زهی فر، زهی نور، زهی شر، زهی شور زهی گوهر منثور، زهی پشت و تولا  ♫♫♫ زهی مُلک، زهی مال، زهی قال، زهی حال زهی […]

ترانه آهنگ مستور و مست همایون شجریان

ترانه آهنگ مستور و مست همایون شجریان  Music Text: Homayoun Shajarian – Mastoor o Mast   ♫♫♫ خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست  ♫♫♫ پیوند عمر بسته به موییست، هوش […]

ترانه آهنگ همای سعادت همایون شجریان

ترانه آهنگ همای سعادت همایون شجریان  Music Text: Homayoun Shajarian – Homaye Saadat   ♫♫♫ همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد شبی که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتو […]

ترانه آهنگ تکیه بر باد همایون شجریان

ترانه آهنگ تکیه بر باد همایون شجریان  Music Text: Homayoun Shajarian – Tekye Bar Baad   ♫♫♫ دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست به فسوسی که کند خصم، رها نتوان کرد به فسوسی که کند خصم، […]