ترانه آهنگ نفس گروه سون

ترانه آهنگ نفس گروه سون Music Text: Nafas – Group Seven **************** همه لحظه ها غریبن بوی دلتنگی و میدن تو میخوای ازم جداشی اینو چشمای تو میگن اینو چشمای تو میگن که دیگه دوستم نداری واسه احساس کی امروز بیشتر از من بیقراری ♫♫♫ ♫♫♫ من نمی خوام کسی جز توپرشه عطرش توی خونه […]